Jezioro Brzozolasek
Jezioro Brzozolasek


Powiększ planWitamy

Zakwaterowanie


Informacje Turystyczne


Atrakcje


Listy gości


Uroki zimy


Rys historyczny


Charakterystyka jeziora


Wędkarstwo

Kolonia Snopki


Rozlewisko


Kąpielisko


Kanał Pogubie


Jabłoń


Kanał WiartelZarezerwuj pobyt
Charakterystyka jeziora

Jezioro brzozolasek znajduje się na granicy mazurskiego paku krajobrazowego, 3 km od Pisza największego miasta tego regionu. Ciągnie się z północy na południe, linia brzegowa zakreśla kontury ptaka, cały akwen otoczony jest Puszczą Piską. Drzewostan porastający brzegi jeziora to w większości sosna, od strony północnej i północno wschodniej gdzie brzegi są płaskie rośnie olcha i brzoza.
W pobliżu jeziora położone są małe miejscowości Snopki, Wąglik, Jabłoń, Wiartel.
Jezioro połączone jest małymi kanałami z kilkoma pobliskimi jeziorami. Woda wpływa do jeziora Brzozolasek kanałem od strony Wiartla, wypływa zaś kanałami w stronę Pogubia, Sekst i kanału Jeglińskiego. Decyduje to w głównej mierze o czystości i jakości wody w jeziorze.
Powierzchnia jeziora wynosi 160 ha i jest to zbiornik główny. Od strony północnej znajduje się rozlewisko o powierzchni kilkunastu ha, które z powodu intensywnego zarastania zostało wyłączone decyzją administracyjną z ogólnej powierzchni jeziora i odsprzedane jako nieużytki w prywatne ręce.
Nawet w szczycie letnim zjazdu turystów na mazury, na jeziorze Brzozolasek z trudem można doliczyć się kilku łódek w większości wędkarskich. Stwarza to doskonałe warunki do wypoczynku i podziwiania piękna przyrody.


Opis ogólny
Powierzchnia : 159,49 + 13,2 ( kanał z rozlewiskiem )
Głębokość : 17,2 m
Klasa czystości : bardzo dobra
Typ : leszczowe, rozlewisko-karasiowe,
Dno : piaszczysto-muliste
Ukształtowanie : jezioro rynnowe, wydłużone z północnego wschodu na południe
Brzegi : zachodnie i południowo-wschodnie spadziste, północne i północno wschodnie płaskie miejscami mocno zarośnięte, całość otoczona Puszczą Piską.
Dostępność : dobra, tylko z miejsc rekreacyjnie zagospodarowanych
Dzierżawa : PZW Ruciane Nida
www.pzw.suwalki.com.pl
Własność prywatna : kanał północny, rozlewisko
Hobby : wędkarstwo, kajakarstwo, bojery, umiłowanie ciszy i piękna przyrody
Klasyfikacja
Klasyfikacja rybacka jezior typuje Brzozolasek jako leszczowe, a rozlewisko jako karasiowe, dlaczego ?
Większość turystów nie wie, że wyróżniamy pięć typów jezior : sielawowe, leszczowe, sandaczowe, linowo-szczupakowe, karasiowe.
Akwen musi spełniać określone parametry by zostać zakwalifikowanym do określonego typu.
Brzozolasek posiada :
- powierzchnię 160 ha ( wymagane powyżej 100 ha )
- głębokość 17,2 m ( wymagane od 15 do 20 m )
- dno pokryte częściowo warstwą mułu
- epilimnion* sięga 6 m
- metalimnion* z gradientem przekraczającym 2,5C/m
- roślinność wynurzona i zanurzona tworzy rozległe łąki
Rozlewisko jest akwenem przepływowym o :
- powierzchni kilku hektarów
- głębokość maksymalna nie przekracza 1,5 m
- zarośnięte roślinnością wynurzoną ( szczególnie w pełni lata )
- dno mulisto-torfiaste
- brzegi porośnięte bujną roślinnością
- mała przezroczystość wody
- zimą występuje przyducha
słowa zaznaczone * wyjaśnimy w następnej kolejności.
Pojęcia, definicje

Epilimnion, metalimnion, hypolimnion
w jeziorze.
Jeżeli wrzucimy kamień do jeziora to spadając będzie przemieszczał się przez kolejne warstwy wody różniące się temperaturą. W lato przy powierzchni woda jest najcieplejsza, a zimą odwrotnie. Na podstawie zmiany temperatury możemy ustalić kolejne warstwy. Powierzchniowa warstwa nosi nazwę epilimnion i kończy się gdy gradient temperatury (różnica na 1 m głębokości) jest większy od 1°C. Gdy przekroczony zostanie próg 1°C to znak, że rozpoczyna się metalimnion. Trwa on do momentu, aż różnica temperatur ponownie nie spadnie poniżej 1°C. Spadek ten, wyznacza granice między metalinianem, a hypolimnionem, który występuje do samego dna zbiornika.

Eutrofizacja
Proces eutrofizacji w jeziorze jest zjawiskiem naturalnym i przejawia się zwiększeniem żyzności wody. Chodzi tu głównie o wzrost stężenia związków fosforu i azotu. Czynnikami przyspieszającymi ten proces są zrzuty ścieków, nawożenie i inne. Jezioro Brzozolasek położone jest w śródleśnej enklawie gdzie nie ma pól uprawnych, ścieki z nielicznych ośrodków wczasowych są odprowadzane do kanalizacji, jednak przebieg procesu eutrofizacji zależy od wód wielkich jezior mazurskich z którymi jezioro połączone jest kanałami.